augustus

26

'Oer de grins' op Theaterfestival ' voorbij de grens'

Landgoed De 4 elementen Stroobos

Zoals de naam al doet vermoeden is de insteek van dit kleine straatfestival om verder te kijken dan je eigen grens. Of specifieker: we willen graag de grens tussen Groningen en Friesland ‘wegnemen’ en de verbinding tussen deze twee prachtige provincies en haar inwoners vergroten. En niets werkt zo verbindend als muziek, theater, eten, dans en humor! Adri zal liedjes uit zijn nieuwe programma ' Oer de grins' ten gehore brengen

september

1

'Oer de grins' mei Adri de Boer en Arvan Blok

Teatertuin Buorren 1 Warstiens 20.00 uur


2

'Op stap' met Folkert en Adri op het stratenfestival Easterbarren

Eastermar

Adri en Folkert met het programma OP STAP in een rondtocht van twee uren rondom het Tjeukemeer in een oldtimer bus.

i.v.m. maximaal 50 zitplaatsen is reserveren noodzakelijk via  


8

"Omdat het kan"

Mounehoeke Garijp

muziek theater en poëzie van Adri-Folker Wesseling en gemeentedichter Andries de Jong

9

programma OP STAP van Folkert Wesseling & Adri de Boer

NOV museum Ouwsetrhaule 16.00 uur

Adri en Folkert met hun programma OP STAP met een tour om het Tjeukemeer in een oldtimerbus van het NOV museum.

20

startweek pr. gem. Kollum 75+ middag 14.30 uur

kerkgebouw Klollum

Adri verzorgt een volledig optreden voor de 75 + ers.

30

'Op Stap' 13.00 oere

NOV museum Ouwsterhaule

besloten

oktober

1

programma OP STAP van Folkert Wesseling & Adri de Boer

NOV museum Ouwsterhaule 15.00 uur

Adri en Folkert met het programma OP STAP in een rondtocht van twee uren rondom het Tjeukemeer in een oldtimer bus.

i.v.m. maximaal 50 zitplaatsen is reserveren noodzakelijk via NOV museum


8

'Omdat het kan'

De Tike

besloten

11

Folkert Wesseling & Adri de Boer met het programma 'OP STAP'

NOV museum Ouwsterhaule
15

Huiskamerconcert

29

' Oer de grins' mei Adri de Boer

Swettehûs Scharnegoutum 15.00 uur

Dit jaar zingt Adri al weer 30 jaar in het fries. Al die jaren zijn er nogal wat vertalingen gemaakt van liedjes die Adri verwerkte in zijn optredens en albums met als meest gedraaie bekende vertalingen door Omrop Fryslan  ' Do hast in freon' ( Carol King/James Taylor ' You've got a friend' )  ' Foar har'  ( Frans Halsema 'Voor haar' ) Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell  Streets of  London ) maar nog nooit in een compleet programma met alleen liedjes die hun oorsprong niet in Friesland hebben.

Een programma van 2x 45 minuten waarin bekende liedjes voorbijkomen van o.a.: Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues etc. etc.

Na het concert zal het publiek gevraagd worden voor een bijdrage in de hoge hoed. 
De toegang is gratis.

november

5

Oer de grins mei Adri de Boer

Kloosterkapel Sybrandahus

Dit jaar zingt Adri al weer 30 jaar in het fries. Al die jaren zijn er nogal wat vertalingen gemaakt van liedjes die Adri verwerkte in zijn optredens en albums met als meest gedraaide bekende vertalingen door Omrop Fryslan  ' Do hast in freon' ( Carol King/James Taylor ' You've got a friend' )  ' Foar har'  ( Frans Halsema 'Voor haar' ) Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell  Streets of  London ) maar nog nooit in een compleet programma met alleen liedjes die hun oorsprong niet in Friesland hebben.

Een programma van 2x 45 minuten waarin bekende liedjes voorbijkomen van o.a.: Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues etc. etc.
10

jubileum VANLA

december

16

Kerstconcert Adri de Boer

Witte kerk Hemrik 20.00 uur

later dit jaar meer info

20

kerstconcert Adri & Piipegaeltsjesjongers

DG kerk Rottevalle

januari

5

Nieuwjaarsbijeenkomst Fryske Krite

De Koningshof Heerenveen

Na het nieuwjaarsdiner gaat Adri een concert verzorgen van 20.00 - 21.00 uur.

februari

4

'Oer de grins' 15.00 uur

kerkje Buitenpost

later meer info