Húskeamer krystkonserten fol boekt

11-nov-2015

It grut tal oanmeldings foar de húskeamer krystkonserten hat resultearre yn in 7 tal konserten. De húskeamers die gjin tasizzing krigen ha  krije wol foarrang yn de rigele húskeamer winterkonserten 2016 yn de perioade Jannewaris - Maart.