de cd Tiid is binnenkaam.

27-sept-2015


Sneontemoarn is der in tal doazen binnenkaam by my thús mei it nije album 'TIID" 


De cd kin al wol besteld wurde mar kinne pas  pas 12 okt de doar út y.f.m. de útrikking fan it earste eksimplaar by de cd presintaasje yn de Buorskip fan Beetstersweach.

Wa dizze krijt ? Komme is witte.

it begjint om 15.00 oere 

Tagong is fergees