2-aug-2013

 

 

Yn de fakânse binne in tal nije nûmers skreaun en ik stean te popeljen dizze foar it ljocht te bringen. Ek haw ik in tal practige oersettings makke dy alhiel passe yn myn sjenre.