nij sammelalbum rûnom teksten fan Jurjen v.d. Meer

9-aug-2012

Jurjen v.d. Meer sil in album útbringe mei útbrochte lietenskreaun op syn teksten.

Artysten dy op it album ferskine binne; Piter Wilkens-Bauke v.d. Woude-Hans Wempe-Adri de Boer-Tet Rozendal-Hans en Sipke en Marcel Smit.

It album sil noch dit jier ferskine.