Feiling húskeamerkonsert Adri de Boer

24-apr-2012
Feiling húskeamerkonsert Adri de Boer
Adri de Boer

 

Spektakulêre  feiling live muzyk

Húskeamerkonsert troch Fryske trûbadoer Adri de Boer

Fan 29 Maaie oant 2 juny stiet Lippenhuzen in wike sintraa yn it live televyzjeprogramm ‘Doch It Foar Dyn Doarp’. In spektakelstik wêr ’t fjirtjin  doarpende striid mei elkoar oangean.

It realisearjen fan in brede skoalle yn Lippenhuzen stiet sintraal yn de fiif útstjoerings. In spektakulêre jild-ynsammelaksjerint as in reade trie troch it ryk skakearre programma. Lippenhuzen stiet foar de opdracht € 150.000 yn te sammeljen as bydrage yn de realisaasje fan de brede skoalle. De jild-ynsammelaksje is yn dizze wike fan ‘Doch It Foar Dyn Doarp’ in moai begjin.

De fryske trûbadoer Adri de Boer, sels ynwener fan Lippenhuzen,hat foar dit doel oanbean in eksklusyf thúskonsert fan twa kear in heal oere te jaan foar de trije  heechste bieder(s)

Biede kin fan € 100,- of, tusken no en 1  juny fia 

Earste bod is € 100,- fan cafe Het Lamme Gansje   te Haskerdiken

Twadde bod is € 105 fan buertferiening Kobunderleantsje yn Lippenhuzen

Tredde bod is € 125,-  fan Jan Blaauw yn Lippenhuzen

 

www.difdd-lippenhuizen.nl  of   www.adri-de-boer.nl