Alvestêdetocht

3-febr-2012
Alvestêdetocht

Giet it oan as giet it net oan, yn alle gefallen kin de cd singel fan Adri noch altyd kocht wurde.In cd singele m.m.f. De Bazuin fan De Tynje , de Hiskefiskers fan Terwispel en Adri. Priuw de sfear fan dit grutte feest yn in karnavalleske meisjonger