cd presintaasje suksesfol

4-jann-2012
Oan de cd presintaasjes hawwe Kim Stolker, Gezina v.d. Zwaag, Three-ality meiwurke en de muzikale ûndersteuning wie fan Arvan Blok, Douwe Bouma, Brenard Holtrop en Johannes Rudolphi. It publyk waard traktearre op in ôfwikseljend programma mei as klapstuk it lietsje 'Mei beide hannen' wat út volle boarst meisongen waard.