opnames mei Treality

5-nov-2011

sneon is Three-ality yn de studio west om de opnames fan it nummer "In bytsje krystich'  yn te sjongen mei koarkes.