Adri Eksklusyf kontrakt mei Ferskaat MP

8-aug-2011

Ferskaat MP hat eksklusyve kontakten lein mei trije akts elk mei syn eigen lûd.
Die Twa, Louiza Saitova en Adri de Boer drage de blaasmuzyk in waarm hert ta en wurkje graach mei oan in konsert fan jo.
De optredens kinne nei eigen ynsjoch ynfold wurde. Neist samlike nûmers kinne de artysten ek solo nûmers hearre litte.
De begeliedingsarranzjeminten foar Harmonie, Fanfare en Brassband binne eksklusyf te krijen by Ferskaat MP

www.ferskaatmp.com