6e by Liet 2011

6-jun-2011
6e by Liet 2011

By de sechsde edysje fan Liet 2011 waard Adri yn de blomkes setten troch de organisaasje om 't hy foar de 10e kear mei die. It is foar Adri de lêste kear dat hy aktyf oan Liet meidien hat.' Nei tsien edysjes is 't sa wol moai west' seit Adri.