eigen albums

TIID

It fiifde solo album fan Adri mei ôlve prachtige lietsjes is no te bestellen.


TIID

Oer alles skynt de sinne (2011)

fjierde solo album wêr û.o. ek Gezina v.d. Zwaag, Kim Stolker, Cor Bakker en Three-ality oan meiwurek ha. 11 fantastyske nûmers.

Oer alles skynt de sinne        (2011)

Jongesjierren ( 2006 )

Tredde solo album mei  14 prachtige nûmers.

Jongesjierren    ( 2006 )

De waarmte fan desimber ( 2001 )

Twadde solo album, yn prachtige wintersfearen, oer snie, kryst ensafierder.

De waarmte fan desimber ( 2001 )

Tinzen en fantasy (1999 )

eatse soloalbum mei 27 nûmers, mei û.o. de grutte hit 'Soan'.

Tinzen en fantasy  (1999 )

Yn Much en Bonken A3nSA ( 1998 )

twadde album ADRI & SA  mei 14 nûmers.

Allinne noch fia Marista te bestellen.

Yn Much en Bonken A3nSA  ( 1998 )

Alvestêdetocht ( 1997 )

In winterkreaker yn gearwurking  mei De Bazuin fan 'e Tynje, de Hiskefiskers fan Terwispel. In fryske, nederlânske en in kareoke ferzje. Yn polonaise.

Alvestêdetocht                   ( 1997 )

Breedút A3nSA ( 1996 )

Earste album ArnSA mei 12 sfearlietsjes

Breedút    A3nSA  ( 1996 )

James Taylor yn it frysk

Trije lieten stean op dizze EP;

Do hast in freon ( You've got a friend ) m.m.f. popkoar Sjonge Jonge

Koanwertersân ( Copperline )

Fjoer en rein ( Fire and rain ) m.m.f. Rixt ZandbergJames Taylor yn it frysk