boeken

De fûgel yn dy ( Beart Oosterhaven )

35 jier Fryske Folk- en poplieten makke yn de perioade 1969-2004. De lieten 'Soan' en 'Fûgel 'fan Adri syn earste solo albuum 'Tinzen en fantasy' steane ek beskreaun.