augustus

19

OP STAP Teater-muzykprogramma

Opstap by NOV busmuseum Ouwsterhaule 20.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


26

'Oer de grins' op Teaterfestival 'Voorbij de grens' .

Landgoed De 4 elementen Stroobos

Sa as de namme al seit is de ynstek fan dit lytse strjittefestival om fierder te sjen dan de eiegn grins. Of noch spesifyker sein; se wolle graach de grinzen tuken Grinslân en Fryslân 'fuortnimme' en de ferbining tusken dizze twa prachtige profinsjes en harren ynwenners fergrutsje. En wat wurket der no moaier as muzyk,teater, iten en humor. Adri sil yn alle gefallen ferskes sjonge u1t syn programma 'Oer de grins' .septimber

1

'Oer de grins' mei Adri de Boer en Arvan Blok

Teatertún Buorren 1 Warstiens

2

'Op stap' mei Folkert & Adri op it easterbarren

Eastermar
8

" Omt it kin"

Mlounehoeke Garyp

Muzyk-teater en poëzij fan Adri-Folkert Wesseling en gemeentedichter Andreis de Jong

9

OP STAP Teater-muzykprogramma

NOV museum Ouwsterhaule 16.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


20

startwike Pr. gem. Kollumfoar de 75 + ers om 14.30 oere

tsjerkegebou

Adri fersoarget in  folslein optreden foar de groep 75 + ers.

30

'Op Stap' 13.00 oere

NOV Museum Ouwsterhaule

besletten

oktober

1

It programma OP STAP fan Folkert Wesseling & Adri de Boer

NOV museum Ouwsterhaule 16.00 uur

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


11

Folkert Wesseling & Adri de Boer mei harren programma ' OP STAP'

NOV museum Ouwsterhaule
15

húskeamerkonsert

29

'Oer de grins' mei Adri de Boer

Swettehûs Skearnegoutum

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc. Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

Nei it konsert sil it publyk foar in bydrage frege wurde foar yn de hege hoed.

De tagong is fergees.

novimber

5

'Oer de grins' mei Adri de Boer

De Kleasterkapel Sybrandahûs

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lou Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc. Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

10

jubileum VANLA

desimber

16

Krystkonsert Adri de Boer

Witte kerk De Hemrik

letterop dit jier mear ynformaasje

20

krystkonsert Adri & Piipegaelstejsjongers

DG tsjerke De Rottefalle

jannewaris

5

Nijjiersgearkomste Fryske Krite

De Koningshof It Hearrenfean

Adri sil in konsert fersoarje fan 20.00 - 21.00 oere

febrewaris

4

'Oer de grins'

tsjerkje Bûtenpost

letterop mear ynfo